20 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31045

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

Harfler               Notlar                    Derecesi

A                       85-100                     Pekiyi

B                        70-84                         İyi

C                        60-69                       Orta

F                         0-59                     Geçmez

E                                                        Eksik

T                                                      Geçmez

Z                                                    Devamsız”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2019

30966