16 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31041

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diş Hekimliği Fakültesi” ibaresi “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diş Hekimliği Fakültesi” ibaresi “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan “Diş Hekimliği Fakültesi” ibareleri “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2016

29796