14 Şubat 2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 11/02/2020 Tarihli ve 200 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

––  Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/106, K: 2019/100 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.