14 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31039

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ

İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Avlak alanları büyüklüğü tavşan türleri hariç memeli türler için en az üç bin hektar, tavşan türleri ve kanatlılar için en az bin hektar olarak planlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.