11 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31036

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrencilerin, aldıkları bütün lisansüstü ders, tez, seminer, bilimsel hazırlık dersi ve proje çalışmalarına ilişkin devam yükümlülükleri, her dönemin başında dersin öğretim üyesi tarafından yazılı olarak duyurulur ve öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2018

30404

2-

21/9/2018

30542

3-

10/5/2019

30770