11 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31036

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarına ilişkin devam yükümlülüğü, her dönem başında, dersin öğretim üyesi tarafından yazılı olarak duyurulur ve öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371

5-

 10/5/2019

30770 

6-

13/10/2019

30917