6 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31031

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 18 inci maddesinin on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2013

28726

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2018

30597

2-

3/12/2019

30967