2 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31027

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır. Daha önce aldığı bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersi almak zorunda değildir; bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir dersi/dersleri alabilir. Transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seçmeli dersi/dersleri yer alır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2016

29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/11/2016

29876

2-

26/2/2017

29991

3-

19/9/2018

30540

4-

6/10/2019

30910

5-

24/11/2019

30958