2 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31027

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HALI KİLİM VE EL SANATLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yer alan “beş” ibaresi “yedi” ve “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2017

30082