1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

KANUN

DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7218                                                                                                         Kabul Tarihi: 28/1/2020

MADDE 1 – 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanların eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir.”

MADDE 2 – Bu Kanun 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/01/2020