31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE GİNE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ

ARASINDA ASKERÎ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7216                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2020

MADDE 1 – (1) 3 Mart 2016 tarihinde Konakri’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gine Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/01/2020