31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

KANUN

8 MAYIS 1996 TARİHİNDE TAŞKENT’TE İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7215                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2020

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/01/2020