31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ VE

KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7211                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2020

MADDE 1 – (1) 30 Ocak 2017 tarihinde Buenos Aires’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/01/2020