27 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31021

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKSEM) YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (OKSEM)” ibaresi “İstanbul  Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (OKSEM)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – OKSEM Müdürü; Üniversitede aylıklı ve devamlı statüdeki  öğretim elemanları ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. OKSEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektör, OKSEM Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki kişiyi (Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları ve/veya idari personel arasından) Müdür Yardımcılığına atar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/11/2003

25293