25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/19)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/14)

MADDE 1 – 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan; TS EN 1803,TS EN 1920, TS EN 1968, TS EN ISO 4126-2, TS EN ISO 7225, TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/1/2017

29954