25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 10297 GAZ TÜPLERİ-TÜP VANALARI-ÖZELLİKLER VE TİP

DENEYLERİ (ISO 10297:2014) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/20)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/13)

MADDE 1 – 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN ISO 10297 “Gaz Tüpleri-Tüp Vanaları-Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.