25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR

TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/01)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/11)

MADDE 1 – 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/01) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.