25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 3807 GAZ TÜPLERİ-ASETİLEN TÜPLERİ-TEMEL GEREKLER VE

TİP DENEYİ (ISO 3807:2013) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/9)

MADDE 1 – 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri-Asetilen Tüpleri-Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.