25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜPLER-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 1442+A1) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/26)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/7)

MADDE 1 – 26/10/2013 tarihli ve 28803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.