25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR, TEKRAR DOLDURULABİLİR, KULLANIMDAKİ ÇELİK LPG

TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 5306) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/3)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/6)

MADDE 1 – 11/3/2013 tarihli ve 28584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpleri ile ilgili Tebliğ (TS 5306) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.