25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1445 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-TAŞIMA KURALLARI

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/5)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/5)

MADDE 1 – 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.