18 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31012

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1946 HEKSAN (GIDA SANAYİİNDE KULLANILAN) STANDARDININ

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/2)

MADDE 1 – 3/6/1976 tarihli ve 15605 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1946 “Heksan (Gıda Sanayiinde Kullanılan)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.