18 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31012

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-99/25-26)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/4)

MADDE 1 – 20/4/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-99/25-26) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.