18 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31012

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FİYAT, KALİTE VE STANDARDLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: FKS-86/26-27)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/3)

MADDE 1 – 3/5/1986 tarihli ve 19096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı Tebliği (Tebliğ No: FKS-86/26-27) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.