17 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31011

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN ÖDEME VE

MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ

FAALİYETLERİNE İLAVE OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ

DİĞER FAALİYETLERE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 10826/20425                                                                                Karar Tarihi: 9 Ocak 2020

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) “Teminat yönetimi hizmeti” vermesinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.