12 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31006

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/1984

18565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/1986

19068

2-

30/11/1995

22479

3-

25/10/1996

22798

4-

12/7/1998

23400

5-

8/12/2000

24254

6-

16/6/2004

25494

7-

21/2/2018

30339