10 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31004

DÜZELTME

28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 Sayılı Kararının eki “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”nin 1 inci maddesinde yer alan “21/06/2016” ibaresi “21/06/2015” şeklinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 08/01/2020 tarihli ve 58442176-823.02.08.01-E.1198 sayılı yazısına istinaden değiştirilerek düzeltilmiştir.