9 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31003

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “EİE” ibareleri “EİGM” olarak “PMUM” ibaresi ise “EPİAŞ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2011

27969