6 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31000

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ulusal veya uluslararası dergilerde bir yayın (kongre bildirimleri de dahil) yapma zorunluluğu” ibaresi “ulusal veya uluslararası bir yayın (kongre bildirileri de dahil) yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uluslararası hakemli dergilerde bir yayın yapma zorunluluğu” ibaresi “uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2018

30421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2019

30983