31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2019” ibaresi  “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2011

28155

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/12/2012

28488

2-

17/1/2014

28885

3-

12/1/2016

29591

4-

31/12/2017

30287