27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.