26 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30990

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2020 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için,

A. Tebligat talebinde;

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 50 TL posta gideri alınması;

a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

(2) Diğer ülkeler için ise 90 TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

(3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 95 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılarak veya [abclegal.com] sitesinde yer alan online ödeme yöntemiyle ödenerek makbuz örneğinin evrak ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilmesi, ABD hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD Doları masrafın yatırılmaması, tercümeli evrakın Bakanlığımıza gönderilmesi,

b) Avustralya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak adres, posta kodu 2 ile başlayan New South Wales (NSW) Eyaletinde 68 Avustralya Doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaletinde 365 Avustralya Doları, posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 20 km uzağındaki Palmerston'a kadar olan yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 165 Avustralya Doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmeti karşılığının 108.10 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.85 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi bir saati aşıyorsa, her ilave saat başına 33.90 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse 19.45 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesi,

c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ç) Belçika adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda 165 Avro masrafın peşin ödenmesi talep edilmekte, adrese göre masrafın yatacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmektedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muhatabın adresi belirtilerek evrakın hangi dilde düzenlenmesinin istendiği ile masrafın yatırılacağı banka hesap numarasının bildirilmesi hususunda, (dh1965@just.fgov.be) adresine konu kısmına “new request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilmesi, bildirilecek banka hesabına masrafın yatırılmasının sağlanması, makbuz örneğinin takım evraka eklenerek Bakanlığımıza gönderilmesi,

d) Estonya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Fransa adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya referans numarası yazılmak suretiyle "BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilmesi,

f) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (alıcı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi; tebliğ yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Government of Alberta", adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” yazılması, ayrıca "Canada" ifadesinin eklenmemesi, diğer taraftan çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığından bu hususa dikkat edilmesi, bunların dışında Quebec Eyaleti [https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en] internet adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair belge örneğinin evrak ile birlikte gönderilmesi,

g) Kuzey İrlanda adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 70 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ğ) Letonya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Council of Sworn Bailiffs” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001, Latvia Bank: Swedbank AS Account No.: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına, 113,97 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Council of Sworn Bailiffs Brivibas Street 82-3 Riga, LV-1001 Latvia" adresine gönderilmesi,

h) Litvanya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity 126198978” hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA" adresine gönderilmesi,

ı) San Marino adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino” adresine gönderilmesi,

i) Singapur adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligat işlemlerinde 70 Singapur Doları masraf talep edilmekte olup Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

j) Tayland adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligat işlemlerinde 400 Baht masraf talep edilmekte olup Tayland Bahtı ülkemizde dolaşımda bulunmadığından ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

k) Yunanistan adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Transparency & Human Rights, Directorate of Pardon Award and International, Judicial Co-operation, Section of International Judicial Co-operation in, Civil Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 / GREECE" adresine gönderilmesi,

B. İstinabe talebinde;

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 50 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

(2) Diğer ülkeler için ise 90 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

(3) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

(4) DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenen hallerde 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

(5) Almanya’da dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları için 1.000 TL avansın mahkeme veznesine yatırılmasının sağlanması, Köln şehrindeki adres tespitleri için "Sparkkasse KölnBonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC: COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına "9709.000.1230.7" nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 15 Avronun yatırılarak makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde bulunan şehirlerde adres tespitleri için istenen 15 Avronun veya Türk Lirası karşılığının ilgilisince avans olarak mahkeme veznesine depo ettirilmesinin sağlanması,

(6) Danimarka makamlarına iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti taleplerinde 115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması,

(7) Kanada’nın Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

(8) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

(9) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden, ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması,

(10) Tüm istinabe taleplerinde talebi yerine getirecek devlet adlî makamı tarafından istenmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe “Taahhütname” alınması, taahhütnamenin tercüme ettirilmemesi, örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi,

III. Ortak hükümler kapsamında;

(1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istendiği durumlarda, avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi hesabına veya veznesine yatırılması, makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı makama gönderilecek tebligat ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım evraka eklenmemesi,

(2) Yabancı makamlarca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talebinin yerine getirilmesi için ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenmesi halinde, ülkemizde bulunan bankalardan birine başvuru yapılarak yurt dışı muhabir bankalarının verdiği özel hizmetlerden faydalanmak suretiyle istenen para cinsinden ödemenin yapılmasının sağlanması,

(3) Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların re'sen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a) İstenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi,

b) Yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen adli yardımlaşma evrakına eklenmesi,

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla birlikte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi,

ç) “Taahhütname” alınmaması,

(4) Uygulamaya 1/1/2020 tarihinde başlanması,

gerektiği Tebliğ olunur.