24 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30988

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL

MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA GÜVENLİK VE ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ

MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7199                                                                                                       Kabul Tarihi: 21/12/2019

MADDE 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/12/2019