21 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30985

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.