16 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30980

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU YÜKSEK TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2016 tarihli ve 29924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 15/6/2014 tarihli ve 29031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 20/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2016

29924