10 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30974

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Puan              Başarı Notu          Katsayı         Açıklama

90-100                 AA                   4.00           Mükemmel

85-89                   BA                    3.50           Pekiyi

75-84                   BB                    3.00           İyi

70-74                   CB                    2.50           Yeterli

65-69                   CC                    2.00           Geçer

0-64                     FF                     0.00           Başarısız

                            G                                         Geçer (zorunlu ve tıp dışı dersler)

                            D                                         Devamsız (mazeretli/mazeretsiz devamsız)

                            E                                         Eksik

                            N                                         Girmedi

                            K                                         Kalır

                            S                                         Süren Çalışma”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2019

30912