10 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30974

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler ve GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesindeki öğrencilerin genel not ortalamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel not ortalaması (GNO);

1) Birinci sınıfın sonunda; 1,50-1,99 olan,

2) İkinci sınıfın sonunda; 1,70-1,99 olan,

3) Üçüncü sınıfın sonunda; 1,80-1,99 olan,

öğrenciler alt sınıflarda; öncelikle almadıkları, IA, NP, F ve DF aldıkları dersleri almak şartı ile 42 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan ders alabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen GNO aralıklarının altında kalan öğrenciler alt sınıflarda; öncelikle almadıkları, IA, NP, F ve DF aldıkları dersleri almak şartı ile 36 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) DD, DF ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan not geçerli sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795

4-

29/8/2016

29816

5-

2/11/2016

29876

6-

29/3/2017

30022

7-

14/7/2017

30124

8-

30/10/2018

30580

9-

1/9/2019

30875