6 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30970

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ,

YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “113.100 SDR’dir” ibaresi “128.821 SDR’dir” olarak ve “4.694 SDR’dir” ibaresi “5.346 SDR’dir” olarak, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “1.131 SDR” ibaresi “1.288 SDR” olarak ve “19 SDR’dir” ibaresi “22 SDR’dir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 28/12/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2017

30136