3 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30967

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Maliye Bakanlığı;” ibaresi ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2013

28726

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2018

30597