29 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30963

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“1) Endüstriyel Kullanım: Bir madde veya karışımın sanayide kullanılmasını,

2) Profesyonel Kullanım: Bir madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-17’sinde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe Ek-17/Ek-X’den sonra gelmek üzere ekteki EK 17/Ek-XI eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2017

30105 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız.