27 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30961 (Mükerrer)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU KARARI

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONUNUN

3346 SAYILI KANUNUN 8, 9 VE 10’UNCU MADDELERİ

UYARINCA KESİNLEŞEN KARARI

 

 

Karar No: 3                                                                             Kesinleşme Tarihi : 11.03.2019

 

Kararı görmek için tıklayınız.