26 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30960

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin’’ ibaresi ile 2 nci maddesinde yer alan “Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinin’’ ibaresi “Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin’’ olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,’’ ibaresi ise “Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/11/2015

29536