20 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30954

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/06/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471