18 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30952

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2000 tarihli ve 23998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Uygulama oteli kurmak, işletmek ve bu kapsamda, yiyecek, içecek, konaklama, kongre, seminer ve benzeri hizmetler vermek, turizm işletmeciliği faaliyetlerini gerçekleştirmek, turizm alanı ile ilgili eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) Havacılık ve uzay alanında; her türlü kurs, seminer düzenlenmesi, bakım, onarım, genel havacılık ve eğitim amaçlı ticari hava taşımacılığıyla bunlara ilişkin işler yapmak.

ğ) Pedagojik Formasyon, Türkçe ve yabancı dillerin eğitimi konusunda hizmet vermek.

h) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, ihtiyaç halinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2000

23998