17 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30951

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2010 tarihli ve 27481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getiren ve Fakültede uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazananların, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 50 nci maddeleri hükümlerine göre araştırma görevlisi veya diğer öğretim yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır. Ancak Fakültede görev yapmakta iken yandal uzmanlık hakkı kazanan öğretim üyelerinin kazanılmış kadro unvanları ve özlük hakları, eğitimleri süresince yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde korunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2010

27481

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2014

29161