16 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30950

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kadın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Aile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kadın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Aile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kadın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Aile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kadın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827