15 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30949

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET,

ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar

MADDE 29/A – (1) Borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2013

28712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/10/2014

29150

2-

28/8/2015

29459

3-

20/3/2019

30720