15 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30949

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar

MADDE 32/A – (1) Borsa, yasal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesini ve uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2014

29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

29/4/2016

29698

3-

3/4/2019

30734

4-

4/7/2019

30821