26 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30930

DÜZELTME

22 Ekim 2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 21 Ekim 2019 tarihli ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan “hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, sehven yayımlanmayan “gereğince karar verilmiştir.” ibaresi eklenerek düzeltilmiştir.