22 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30926

DÜZELTME

15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8878 Sayılı Kararının eki 04/10/2017 Tarihli ve 7319 Sayılı Kurul Kararı ile Alınan “Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”da Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararının 5 inci maddesinde yer alan “birinci” ibaresi “ikinci” şeklinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2019 tarihli ve 58442176-823.02 sayılı yazısına istinaden değiştirilerek düzeltilmiştir.